കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും....

Go down

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും....

Post by ParthaN on Fri Sep 02, 2016 5:08 pm

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ ഉള്ള നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക...
NAJU : +918907048466

O- ബ്ലഡ് ആവശ്യം ഉള്ളവർ താഴെ ഉള്ള നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക....

AHAMMED SAJEER-9895848082-[O-]-Kozhikode,
AKSHAY KUMAR P -9809328787-[O-]-Kozhikode,
ASWIN V DAV-9497600031-[O-]-Kozhikode,
BABU-9895210268-[O-]-Kozhikode,
BIJESH-9656290005-[O-]-
KINGSILY-0495 2731315-[O-]-Kozhikode,
MITHUN MOHANDAS-9447755969-[O-]-KOZHIKODE,
MUHAMMED RAFI-9895339988-[O-]-Kozhikode,
NIDHEESH T-8086613887-[O-]-Kozhikode,
PRABEESH P P-09744314209-[O-]-Kozhikode
Unnikrishnan p.n-919846505173-[O-]-KOZHIKODE,
UNNIRAJ T V-9895104885-[O-]-Kozhikode,
VIJU.C.N-919446335600-[O-]-ERNAKULAM,
ABHILASH K-919847016999-[O-]-CALICUT,
ABOOBACKER-9496920092-[O-]-Kozhikode
SACHIL.V-919387084991-[O-]-CALICUT,
SARATHLAL T P -7293394616-[O-]-Kozhikode,
SHAMAL-9995011465-[O-]-Kozhikode,
SHAMNAS-7736170302-[O-]-Kozhikode,
SHANEESH-9497167972-[O-]-Kozhikode
HANSHAD-9400692815-[O-]-Kozhikode,
JAYAPRAKASHAN-9847972437-[O-]-Kozhikode,
KINGSILY-0495 2731315-[O-]-Kozhikode,
MITHUN MOHANDAS-9447755969-[O-]-KOZHIKODE,
MUHAMMED RAFI-9895339988-[O-]-Kozhikode
SHIBU M-9847859082-[O-]-Kozhikode,
SIDDQUE-8086893637-[O-]-Kozhikode,
SNUEER K.V-9539760760-[O-]-Kozhikode,
SRJITH P-9061334105-[O-]-Kozhikode,
SUDHAKARAN-9895059802-[O-]-Kozhikode
avatar
ParthaN
Administrator
Administrator

Posts : 77
Join date : 2010-11-13
Age : 32

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum